English Hartă site Contact
logo

Arhiva online a exilului românesc

Arhiva Exilului din cadrul IICCMER este constituită din peste 40 de fonduri arhivistice  cu caracter istorico-documentar, provenind din donaţii personale şi achiziţii realizate de Institut. Arhiva documentară reuneşte în prezent o serie de  fonduri personale şi colecţii de reviste şi ziare, o parte din aceste fonduri fiind supuse procesului de digitizare, pentru a facilita accesul cercetătorilor şi publicului interesat de fenomenul exilului românesc postbelic. În prezent s-a reuşit digitizarea următoarelor fonduri şi colecţii: Fond Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca ; Fondul Ion Dumitru (D.161, 174; 194,195,255-264; 388,389); Fond  Constantin Micu Stavila (Ştefan Delureanu); Fond Tudor Bugnariu; Fond Iolanda Strănescu Costide; Fond Vasile Emil Iliescu; Sanda Stolojan ( în curs de digitizare ); Fond A.C.A.R.D.; Fond A.R.R.; Colecţia Dialog; Colecţia Lupta, Colecţia Vatra, Colecţia revistei B.I.R.E. (perioada 1950-1960; 1980-1989), Colecţia ziarului “ La Nation Roumain” (din  Fondul “Fundaţiei Iuliu Maniu” Boston); Colecţia ziarului “România” ( din Fondul Fundaţiei Iuliu Maniu Boston); Rapoarte “Radio Free Europe” (se regăsesc în fondurile personale George Ciorănescu, Sanda Stolojan, şi Ion Dumitru). Până în present estimăm că au fost supuse digitizării circa 30.000 file document, ce vor putea fi pe viitor consultate online.