English Hartă site Contact
logo

Foto-videotecă - Memoria Exilului Românesc

De aproape un sfert de secol m-am consacrat unui proiect de cunoaştere, conservare şi difuzare a valorilor româneşti aflate dincolo de hotarele României. La începutul anilor 1990, nimeni în România, cu atât mai puţin televiziunea, singura televiziune existentă, nu voia să audă de exilul românesc. Serialul de televiziune Memoria exilului românesc, realizat în cea mai mare parte împotriva curentului şi curentelor, numără peste 100 de episoade existente în arhiva TVR şi cuprinde portrete ale unor nume ilustre ale exilului nostru şi ale culturii mondiale: M.S. Regele Mihai, Sergiu Celibidache, Vintilă Horia, Camilian Demetrescu, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Paul Goma, Radu Aldulescu, Al. Ciorănescu ş.a. Am încercat astfel să feresc de uitare şi de risipă valorile româneşti. Să le pun în dialog cu cele din ţară, să arhivez pe peliculă personalităţi şi evenimente româneşti din afara graniţelor, să creez, prin această formă de cunoaştere şi de transmitere a emoţiilor, o punte pentru unul din segmentele reconcilierii naţionale.  „Patria care-şi uită fiii, spunea un înţelept grec din Antichitate, nu-şi merită Eternitatea!” Mulţi dintre cei intervievaţi s-au suit la Ceruri. Au rămas însă în filmele pe care numai Dumnezeu m-a călăuzit şi mi-a dat puterea să le fac, despre oameni cu emoţiile, cu durerile şi sacrificiile, dar şi cu operele lor, expresii ale spiritului creator ivit din aceste pământuri. „Locul în care te naşti are o stea a lui. Oriunde pe lume ai trăi, steaua aceea te luminează”, spunea Regele Mihai. 

Documentarea pentru realizarea acestor filme mi-a deschis însă  „filmul” unor realităţi mult mai complexe, alcătuite din existenţele româneşti pe diferitele meridiane ale lumii. Într-o scrisoare de acum câţiva ani, domnul Mircea Constantinescu din Frankfurt (fiul generalului Haralamb Constantinescu, fondatorul, în 1935, al Asociaţiei Cultul Patriei, asociaţie care a instalat şi a aprins candela de la Mormântul Eroului Necunoscut din Parcul Carol din Bucureşti) scria:

Urmăresc cele ce se petrec în România… Sunt cuprins de sentimente dureroase privind piedicile ce se pun în calea redresării morale a societăţii noastre. Cu durere în suflet constat că, la majoritatea celor 22 de milioane de români din ţară şi a celor 12 milioane de peste hotare, Cultul Patriei a dispărut aproape complet… Ar trebui poate, ca la nivel guvernamental să existe un proiect de redeşteptare a sentimentelor promovate de Cultul Patriei, care nu era altceva decât expresia cea mai înaltă a interesului naţional, pentru punerea în drepturi a culturii şi tradiţiilor româneşti, atât în ţară cât, mai ales, în rândul conaţionalilor aflaţi peste mări şi ţări: Cultul Patriei nu are graniţe, precum sufletul oamenilor!
Marilena Rotaru (Accesare CV Marinela Rotaru)

Familia Regală a României: "NIHIL SINE DEO"
Sergiu Celibidache: "Ca un copac în furtună"
Vintilă Horia: "Întoarcerea lui Vintilă Horia"
Camilian Demetrescu: "Forţa simbolului între speranţă şi nihilism"


Sergiu Grossu: "Evanghelia exilului"