English Hartă site Contact
logo

Prezentarea proiectului

Titlul proiectului: „Geografia exilului românesc – conservarea şi prezervarea Patrimoniului Arhivistic al Exilului Românesc, aria Patrimoniu Cultural Naţional

Coordonator proiect: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
Valoarea proiectului: 40.640 lei
Finanţarea nerambursabilă Administraţia Fondului Cultural Naţional: 33.940 lei

Parteneri: Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS)
Facultatea de Ştiinţe Politice – Universitatea Bucureşti

Descrierea proiectului:
Patrimoniul Arhivistic Naţional reprezintă un element-cheie în definirea identităţii naţionale şi promovarea culturii româneşti la nivel european şi internaţional, prezervarea documentelor contribuind la reconstituirea obiectivă a trecutului.  Înscriindu-se într-o tendinţă europeană de digitizare a arhivelor şi bibliotecilor publice, IICCMER şi-a propus prin proiectul de faţă să transpună în format electronic o parte din arhivele documentare ale exilului românesc, care se află în prezent în posesia Institutului. Crearea acestor arhive electronice are un dublu rol: pe de o parte, documentele sunt prezervate în format electronic, fapt necesar deoarece multe dintre ele devin inutilizabile din cauza deteriorărilor suferite în timp, iar pe de alta parte, punerea lor on-line facilitează accesul publicului larg la informaţie.

Site-ul găzduieşte peste o serie de fonduri documentare digitizate: Arhiva Monica Lovinescu, Fondul Acarda, Fondul Ion Dumitru, revistele B.I.R.E., Lupta, Dialog, Acarda, ziarele „La Nation Roumaine” şi „România”, Fondul George Ciorănescu – Rapoarte Radio Europa Liberă”, însumând peste 25.000 de pagini scanate. Pe lângă păstrarea în format digital a arhivelor exilului, proiectul a avut ca scop şi facilitarea accesului la aceste documente a cercetătorilor şi studenţilor din diferite domenii, site-ul reprezentând un util instrument de lucru pentru toţi cei interesaţi de cunoaşterea fenomenului exilului românesc postbelic.

Realizarea proiectul s-a bucurat de colaborarea cu Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB), ai cărei studenţi au participat în mod voluntar la digitizarea documentelor, şi de colaborarea cu Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), care a pus la dispoziţie un număr mare de materiale documentare referitoare la personalităţi şi asociaţii româneşti din exil.

De asemenea, proiectul a reunit două manifestări culturale dedicate exilului românesc.  Este vorba, în primul rând,  de un seminar dedicat activităţii anticomuniste a exilaţilor români din capitala Franţei, „ Intelectualii români în exilul parizian”, manifestare care s-a bucurat de participarea unor personalităţi reprezentative precum Dinu Zamfirescu, Mihail D.Sturdza şi Matei Cazacu.

În cadrul proiectului s-a realizat şi expoziţia „Radio Europa Liberă: o istorie în date, fotografii şi Arhivele Securităţii”, care şi-a propus să readucă în atenţia publicului larg activitatea anticomunistă a Departamentului românesc din Centrala Radio de la München şi să reliefeze impactului deosebit al emisiunilor postului pentru ascultătorii din ţară. Expoziţia prezintă cronologic şi tematic o largă paletă de documente din arhivele fostei Securităţi (Arhiva CNSAS), referitoare la urmărirea informativă a angajaţilor şi colaboratorilor postului de radio, precum şi monitorizarea programelor secţiei româneşti din momentul înfiinţării (1950) şi până în decembrie 1989.  

Desfăşurat în perioada august-noiembrie 2012, cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional, proiectul „Geografia exilului românesc – conservarea şi promovarea Patrimoniului Arhivistic al Exilului Românesc” reprezintă un prim pas în realizarea unei vaste baze documentare dedicată exilului românesc, care sperăm să se îmbogăţească, an de an, cu noi fonduri documentare.

Echipa de proiect:
dr. Delia Roxana Cornea, expert IICCMER (manager proiect/consultant specialitate)
Alina Iancu, expert arhive IICCMER (asistent manager)
dr. Dan Drăghia, expert IICCMER (consultant instituţional/consultant specialitate)
drd. Mihaela Toader, expert IICCMER (responsabil PR/consultant specialitate)
dr. Laurenţiu Vlad, decan FSPUB (colaborator instituţie parteneră)
Raluca Spiridon, consilier principal CNSAS (colaborator instituţie parteneră)